Martin Boško o uplynulej sezóne a budúcnosti BC

Prievidza

15.5.2017 Od    posledného    zápasu    ubehli    dva    týždne,    hráči    postupne    opustili    naše    mesto,    vedenie    klubu zanalyzovalo   sezónu   s   trénerom,   hráčmi,   a   tak   vám   prinášame   rozhovor   s   predsedom   výkonného   výboru klubu Martinom Boškom. Ako by ste zhodnotili uplynulú sezónu z pohľadu vedenia klubu? Celkovo   sezónu   hodnotím   ako   dobrú,   čo   je   známka   3.   Po   jednotke   v   minulej   sezóne   však   nie   sme   s   touto známkou   spokojní.   Posledné   tri   sezóny   Prievidza   nechýbala   vo   finále,   v   uplynulom   roku   sme   dokonca získali   majstrovský   titul,   preto   je   nám   všetkým   jasné,   že   minimálne   postup   do   finále   sa   očakával,   lebo   v Prievidzi   sme   si   na   to   už   zvykli.   Tak   ako   fanúšikovia   aj   my   sme   sklamaní   z   vypadnutia   v   semifinále.   V tomto   smere   ciele   naplnené   neboli.   Po   25   rokoch   sa   však   vrátila   Prievidza   na   mapu   pohárovej   Európy. Boli   sme   súčasťou   novej   Ligy   majstrov,   ktorá   má   pred   sebou   skvelú   budúcnosť.   V   Európskom   pohári   FIBA sme   prekonali   všetky   očakávania   a   v   konkurencii   tímov,   ktoré   nás   svojimi   možnosťami   niekoľkonásobne prevyšujú    sme    sa    minimálne    nestratili.    Mohli    sme    hrať    len    ligu    a    byť    králi,    takto    sme    sa    stali    len európskou Popoluškou. Slabinou   tímu   bola   úzka   rotácia   hráčov   čo   sa   podpísalo   na   niektorých   prehrách   v   základnej   časti. Prečo sme nemali viac hráčov? Keď   sme   sa   v   lete   prihlásili   do   Európy,   dohodli   sme   sa   s   trénerom,   že   finančné   prostriedky   sústredíme   na hráčsku   kvalitu.   Tu   sme   spravili   chybu,   ktorá   sa   už   počas   sezóny   nedala   odstrániť.   Mysleli   sme   si   v   lete   , že   ak   pridáme   „pár   korún!,   tak   prídu   do   Prievidze   skúsení   hráči,   lebo   ideme   hrať   Európu.   Do   poslednej chvíle   sme   čakali   ako   sa   vyvinie   situácia   na   trhu.   Legionársky   limit   6   hráčov   sme   naplnili,   so   slovenskými hráčmi   je   to   ťažké,   ale   aj   tak   sme   mali   v   našom   kádri   jedných   z   najlepších.   K   lepším   výsledkom   nám chýbali   ešte   dvaja   slovenskí   hráči,   ktorí   by   aj   mohli   hrať.   Sezónu   negatívne   ovplyvnili   aj   časté   zmeny   v kádri na pozícii rozohrávača a pivota. S akým rozpočtom sa v tejto sezóne pracovalo? Na   sezónu   2016/2017   bol   stanovený   rozpočet   vo   výške   450   000€,   jeho   najväčšiu   položku   tvorili   platy hráčov,   ktoré   boli   o   45%   vyššie   ako   v   majstrovskej   sezóne.   Po   postupe   do   druhej   fázy   Európskeho   pohára FIBA   sa   sezóna   predražila   o   50   000€,   čo   nám   narušilo   cash   flow   a   zapríčinilo   aj   meškanie   s   platbami.     Vypadnutie   v   semifinále   play-off   sa   zasa   odzrkadlilo   v   príjmovej   časti   rozpočtu.   S   hráčmi   sme   sa   však korektne rozišli a vedia, že do konca leta vyrovnáme všetky záväzky. Ako hodnotíte teda účinkovanie klubu v pohárovej Európe? Po   športovej   stránke   môžeme   byť   spokojní,   dokázali   sme   odohrať   vyrovnané   zápasy,   získať   4   víťazstva   v konkurencii   tímov,   kde   „najchudobnejší“   z   nich   mal   iba   trikrát   vyšší   rozpočet.   Podarilo   sa   nám   zviditeľniť mesto Prievidza a spraviť dobrú reklamu slovenskému basketbalu. Podmienil niektorý z partnerov klubu svoju pomoc účasťou klubu v Európe? Žiaden   z   partnerov   klubu   nepodmienil   spoluprácu   účasťou   klubu   v   medzinárodnom   pohári.   Išli   sme   do toho   kvôli   fanúšikom   v   tej   eufórii   po   zisku   majstrovského   titulu.   Cítili   sme,   že   po   25   rokoch   bez   pohárovej Európy   si   to   naši   fanúšikovia   zaslúžia.   Avšak   zle   sme   odhadli   záujem   fanúšikov.   Prekvapilo   nás,   že   o pohárové zápasy bol nižší záujem ako domáce ligové. Spomenuli   ste,   že   klub   nie   je   spokojný   s   celkovým   tretím   miestom   na   konci   sezóny.   Akú   ste zaznamenali odozvu od partnerov? Cieľom   klubu   bolo   minimálne   finále,   preto   nie   sme   spokojní.   Sme   však   radi,   že   naši   partneri   sa   nedívajú na    to    len    cez    medailové    umiestnenia.    Boli    spokojní    s    účinkovaním    klubu    v    Európe,    dosiahnutými výsledkami   a   prezentáciou   ich   spoločnosti.   My   si   však   uvedomujeme,   že   čím   lepšie   výsledky   dosiahneme, tým spokojnejší budú aj partneri a fanúšikovia. Aká je vízia klubu do ďalšieho obdobia? BC   Prievidza   patrí   medzi   najúspešnejšie   basketbalové   ako   aj   športové   kluby   na   Slovensku.   Našim   cieľom je   v   tomto   trende   pokračovať.   Vďaka   vedeniu   mesta   máme   vytvorené   výborné   podmienky   v   Niké   aréne. Rovnako   sme   vďační   aj   za   finančnú   dotáciu   zo   strany   mesta   a   jej   rastúci   trend,   keď   v   minulej   sezóne   to bolo vo výške 15 000 a teraz o päťtisíc eur viac. Veľké   ďakujem   patrí   našim   generálnym   partnerom,   stávkovej   spoločností   Niké,   ktorá   už   5   rokov   výraznou mierou   podporuje   klub   a   spoločnosti   Brose,   ktorá   práve   počas   semifinále   dala   prísľub   ďalšej   spolupráce. V klube sa počas leta udejú aj niektoré personálne zmeny s ohľadom na dlhodobejšie fungovanie. Práve zmeny v kádri najviac zaujímajú fanúšikov, mohli by ste prezradiť bližšie informácie? Nejedná   sa   len   o   samotné   zmeny   v   hráčskom   kádri.   Máme   záujem   o   udržanie   slovenských   hráčov   a predĺženie   zmlúv   s   Igorom   Maričom   a   Mikeom   Rostampourom.   Jediný   hráč,   ktorý   má   zmluvu   na   ďalšiu sezónu   je   kapitán   Marko   Batina.   Ten   bude   okrem   trénovania   a   hrania   od   sezóny   2017/2018   zastávať   v klube   aj   pozíciu   športového   riaditeľa   a   mať   na   starosti   športovú   stránku   klubu.   V   tejto   sezóne   sme   mali značne   poddimenzovaný   realizačný   tím,   preto   je   našim   cieľom   popri   hlavnom   trénerovi   zapojiť   aj   dvoch asistentov   trénera,   ktorí   mu   na   jednej   strane   pomôžu   v   skvalitnení   tréningového   procesu   a   skautingu   a na   druhej   strane   získajú   väčšie   skúsenosti.   V   tejto   oblasti   úzko   komunikujeme   s   MBA   Prievidza   a   našim spoločným   cieľom   je   vychovať   pre   Prievidzu   domáceho   trénera.   Okrem   realizačného   tímu   dôjde   aj   k posilneniu   vo   vedení   klubu,   kedy   bude   výkonný   výbor   rozšírený   o   funkcionárov,   ktorí   pomôžu   klubu napredovať. Môžete prezradiť už aj nejaké nové mená v kádri? Vytypovali   sme   si   niekoľko   slovenských   hráčov,   o   ktorých   máme   záujem   a   momentálne   s   nimi   rokujeme. Našim     cieľom     je     mať     v     kádri     piatich     profesionálnych     Slovákov,     ktorých     budeme     môcť     doplniť talentovanými juniormi. Zvyšných šesť miest obsadíme zahraničnými hráčmi. V    kuloároch    sa    pošepkáva,    že    tréner    Čurovič    je    na    odchode    do    Košíc.    Aká    je    teda    situácia    s trénerom? S   trénerom   Čurovičom   sme   sa   rozprávali,   keď   sme   si   hodnotili   sezónu.   Za   tri   sezóny   na   Slovensku   získal dva   majstrovské   tituly,   v   tejto   sezóne   dosiahol   s   družstvom   úspech   v   Európe   a   k   tomu   bronz   v   lige,   takže je   o   jeho   služby   záujem   aj   v   zahraničí.   Momentálny   stav   je   taký,   že   má   platnú   zmluvu   aj   na   ďalšiu   sezónu. Pre nás je to tiež kľúčová otázka a definitívu sa fanúšikovia dozvedia do 25. mája.
BC PRIEVIDZA Niké Aréna Olympionikov 2 971 01 Prievidza bcprievidza@pdbasket.com
BASKETBALL CLUB PRIEVIDZA - OFICIÁLNA STRÁNKA Ďalšie novinky Ďalšie novinky

Martin Boško o uplynulej sezóne a

budúcnosti BC Prievidza

15.5.2017 Od    posledného    zápasu    ubehli    dva    týždne,    hráči postupne     opustili     naše     mesto,     vedenie     klubu zanalyzovalo   sezónu   s   trénerom,   hráčmi,   a   tak   vám prinášame      rozhovor      s      predsedom      výkonného výboru klubu Martinom Boškom. Ako   by   ste   zhodnotili   uplynulú   sezónu   z   pohľadu vedenia klubu? Celkovo   sezónu   hodnotím   ako   dobrú,   čo   je   známka 3.   Po   jednotke   v   minulej   sezóne   však   nie   sme   s   touto známkou    spokojní.    Posledné    tri    sezóny    Prievidza nechýbala   vo   finále,   v   uplynulom   roku   sme   dokonca získali   majstrovský   titul,   preto   je   nám   všetkým   jasné, že   minimálne   postup   do   finále   sa   očakával,   lebo   v Prievidzi   sme   si   na   to   už   zvykli.   Tak   ako   fanúšikovia   aj my   sme   sklamaní   z   vypadnutia   v   semifinále.   V   tomto smere   ciele   naplnené   neboli.   Po   25   rokoch   sa   však vrátila    Prievidza    na    mapu    pohárovej    Európy.    Boli sme    súčasťou    novej    Ligy    majstrov,    ktorá    má    pred sebou   skvelú   budúcnosť.   V   Európskom   pohári   FIBA sme    prekonali    všetky    očakávania    a    v    konkurencii tímov,          ktoré          nás          svojimi          možnosťami niekoľkonásobne     prevyšujú     sme     sa     minimálne nestratili.   Mohli   sme   hrať   len   ligu   a   byť   králi,   takto sme sa stali len európskou Popoluškou. Slabinou    tímu    bola    úzka    rotácia    hráčov    čo    sa podpísalo    na    niektorých    prehrách    v    základnej časti. Prečo sme nemali viac hráčov? Keď   sme   sa   v   lete   prihlásili   do   Európy,   dohodli   sme sa   s   trénerom,   že   finančné   prostriedky   sústredíme na   hráčsku   kvalitu.   Tu   sme   spravili   chybu,   ktorá   sa   počas   sezóny   nedala   odstrániť.   Mysleli   sme   si   v   lete   , že   ak   pridáme   „pár   korún!,   tak   prídu   do   Prievidze skúsení   hráči,   lebo   ideme   hrať   Európu.   Do   poslednej chvíle    sme    čakali    ako    sa    vyvinie    situácia    na    trhu. Legionársky      limit      6      hráčov      sme      naplnili,      so slovenskými   hráčmi   je   to   ťažké,   ale   aj   tak   sme   mali   v našom      kádri      jedných      z      najlepších.      K      lepším výsledkom   nám   chýbali   ešte   dvaja   slovenskí   hráči, ktorí   by   aj   mohli   hrať.   Sezónu   negatívne   ovplyvnili   aj časté zmeny v kádri na pozícii rozohrávača a pivota. S akým rozpočtom sa v tejto sezóne pracovalo? Na    sezónu    2016/2017    bol    stanovený    rozpočet    vo výške   450   000€,   jeho   najväčšiu   položku   tvorili   platy hráčov,   ktoré   boli   o   45%   vyššie   ako   v   majstrovskej sezóne.    Po    postupe    do    druhej    fázy    Európskeho pohára   FIBA   sa   sezóna   predražila   o   50   000€,   čo   nám narušilo     cash     flow     a     zapríčinilo     aj     meškanie     s platbami.      Vypadnutie   v   semifinále   play-off   sa   zasa odzrkadlilo   v   príjmovej   časti   rozpočtu.   S   hráčmi   sme sa   však   korektne   rozišli   a   vedia,   že   do   konca   leta vyrovnáme všetky záväzky. Ako      hodnotíte      teda      účinkovanie      klubu      v pohárovej Európe? Po   športovej   stránke   môžeme   byť   spokojní,   dokázali sme   odohrať   vyrovnané   zápasy,   získať   4   víťazstva   v konkurencii   tímov,   kde   „najchudobnejší“   z   nich   mal iba   trikrát   vyšší   rozpočet.   Podarilo   sa   nám   zviditeľniť mesto       Prievidza       a       spraviť       dobrú       reklamu slovenskému basketbalu. Podmienil     niektorý     z     partnerov     klubu     svoju pomoc účasťou klubu v Európe? Žiaden    z    partnerov    klubu    nepodmienil    spoluprácu účasťou   klubu   v   medzinárodnom   pohári.   Išli   sme   do toho     kvôli     fanúšikom     v     tej     eufórii     po     zisku majstrovského   titulu.   Cítili   sme,   že   po   25   rokoch   bez pohárovej    Európy    si    to    naši    fanúšikovia    zaslúžia. Avšak   zle   sme   odhadli   záujem   fanúšikov.   Prekvapilo nás,    že    o    pohárové    zápasy    bol    nižší    záujem    ako domáce ligové. Spomenuli     ste,     že     klub     nie     je     spokojný     s celkovým   tretím   miestom   na   konci   sezóny.   Akú ste zaznamenali odozvu od partnerov? Cieľom   klubu   bolo   minimálne   finále,   preto   nie   sme spokojní.   Sme   však   radi,   že   naši   partneri   sa   nedívajú na   to   len   cez   medailové   umiestnenia.   Boli   spokojní   s účinkovaním       klubu       v       Európe,       dosiahnutými výsledkami    a    prezentáciou    ich    spoločnosti.    My    si však      uvedomujeme,      že      čím      lepšie      výsledky dosiahneme,    tým    spokojnejší    budú    aj    partneri    a fanúšikovia. Aká je vízia klubu do ďalšieho obdobia? BC        Prievidza        patrí        medzi        najúspešnejšie basketbalové    ako    aj    športové    kluby    na    Slovensku. Našim   cieľom   je   v   tomto   trende   pokračovať.   Vďaka vedeniu   mesta   máme   vytvorené   výborné   podmienky v    Niké    aréne.    Rovnako    sme    vďační    aj    za    finančnú dotáciu   zo   strany   mesta   a   jej   rastúci   trend,   keď   v minulej   sezóne   to   bolo   vo   výške   15   000   a   teraz   o päťtisíc eur viac. Veľké   ďakujem   patrí   našim   generálnym   partnerom, stávkovej     spoločností     Niké,     ktorá     už     5     rokov výraznou     mierou     podporuje     klub     a     spoločnosti Brose,    ktorá    práve    počas    semifinále    dala    prísľub ďalšej    spolupráce.    V    klube    sa    počas    leta    udejú    aj niektoré       personálne       zmeny       s       ohľadom       na dlhodobejšie fungovanie. Práve   zmeny   v   kádri   najviac   zaujímajú   fanúšikov, mohli by ste prezradiť bližšie informácie? Nejedná   sa   len   o   samotné   zmeny   v   hráčskom   kádri. Máme    záujem    o    udržanie    slovenských    hráčov    a predĺženie    zmlúv    s    Igorom    Maričom    a    Mikeom Rostampourom.    Jediný    hráč,    ktorý    má    zmluvu    na ďalšiu    sezónu    je    kapitán    Marko    Batina.    Ten    bude okrem    trénovania    a    hrania    od    sezóny    2017/2018 zastávať    v    klube    aj    pozíciu    športového    riaditeľa    a mať    na    starosti    športovú    stránku    klubu.    V    tejto sezóne   sme   mali   značne   poddimenzovaný   realizačný tím,   preto   je   našim   cieľom   popri   hlavnom   trénerovi zapojiť    aj    dvoch    asistentov    trénera,    ktorí    mu    na jednej    strane    pomôžu    v    skvalitnení    tréningového procesu    a    skautingu    a    na    druhej    strane    získajú väčšie        skúsenosti.        V        tejto        oblasti        úzko komunikujeme   s   MBA   Prievidza   a   našim   spoločným cieľom   je   vychovať   pre   Prievidzu   domáceho   trénera. Okrem   realizačného   tímu   dôjde   aj   k   posilneniu   vo vedení   klubu,   kedy   bude   výkonný   výbor   rozšírený   o funkcionárov, ktorí pomôžu klubu napredovať. Môžete    prezradiť    už    aj    nejaké    nové    mená    v kádri? Vytypovali    sme    si    niekoľko    slovenských    hráčov,    o ktorých     máme     záujem     a     momentálne     s     nimi rokujeme.    Našim    cieľom    je    mať    v    kádri    piatich profesionálnych    Slovákov,    ktorých    budeme    môcť doplniť   talentovanými   juniormi.   Zvyšných   šesť   miest obsadíme zahraničnými hráčmi. V   kuloároch   sa   pošepkáva,   že   tréner   Čurovič   je na    odchode    do    Košíc.    Aká    je    teda    situácia    s trénerom? S   trénerom   Čurovičom   sme   sa   rozprávali,   keď   sme   si hodnotili   sezónu.   Za   tri   sezóny   na   Slovensku   získal dva    majstrovské    tituly,    v    tejto    sezóne    dosiahol    s družstvom   úspech   v   Európe   a   k   tomu   bronz   v   lige, takže     je     o     jeho     služby     záujem     aj     v     zahraničí. Momentálny   stav   je   taký,   že   má   platnú   zmluvu   aj   na ďalšiu   sezónu.   Pre   nás   je   to   tiež   kľúčová   otázka   a definitívu sa fanúšikovia dozvedia do 25. mája.
BASKETBALL CLUB PRIEVIDZA - OFICIÁLNA STRÁNKA
BC PRIEVIDZA Niké Aréna Olympionikov 2 971 01 Prievidza bcprievidza@pdbasket.com
Ďalšie novinky Ďalšie novinky